The right hat.

Foto

DAMES

Waar moet je opletten als je een hoed gaat uitzoeken voor feest- bruiloft of kerk.

Als de hoed gedragen moet worden bij bepaalde kleding dan is het handig om deze kleding mee te nemen naar de (hoeden)winkel.
Hoe meer u mee neemt van het ensemble hoe makkelijker het wordt om een keuze te maken. Dus neem bv ook de schoenen, sjaal en bijouterie mee.

Het uitzoeken van de kleur.
Officieel combineert u de kleur van de kleding met de kleur van de hoed en de kleur van de schoenen met de kleur van de tas of riem.
Wat ook heel goed werkt is om alle accessoires (schoenen tas hoed) in een contrast kleur te doen.
Als u een meerkleurig kledingstuk heeft zou u kunnen kijken welke kleuren  overheersen. Kies dan 1 van deze overheersende kleuren als kleur voor de hoed.
Klassieke kleurencombinaties die het altijd goed doen zijn:
Zwart -wit, rood-zwart, bruin-beige, navy-off white en rood-fuchsia.

Hoe draag je een hoed.

Een hoed met bol van gewone diepte draagt u tot vlak boven het oor en vlak boven de wenkbrauwen.
De hoed kan eventueel iets schuin naar rechts getrokken worden.
Bewerking op hoeden zitten ook meestal aan de rechterkant.
Fascinators, disc' s, dopjes en cocktail hoedjes worden bij voorkeur rechts op het hoofd gedragen.

Het rechts dragen van de hoed is geen harde regel maar geniet wel de voorkeur.
Officieel hoort namelijk uw partner links van u te lopen. Als u uw hoed links draagt ontneemt u uw partner het zicht op uw gezicht.
Een inmiddels klassiek voorbeeld hiervan is George Clooney en zijn vrouw  tijdens het huwelijk van Harry en Meghan.

Hoe langer u bent hoe makkelijker de keuze met hoeden, een grote of kleine hoed is beide goed.
Bent u niet zo lang kiest u beter niet voor een te grote hoed tenzij de rand aan de voorkant vd hoed omhoog loopt.
U wilt immers de rest van de aanwezigen niet het zicht op uw gezicht ontnemen.

Ronde gezichten, lang haar en brede jukbeenderen zijn een plus bij het uitzoeken van een hoed.

Voor het uit zoeken van gebruiks- of vrije tijdshoeden of petten zie Heren.

HEREN

Voor heren is bij het uitkiezen van de juiste hoed of pet van belang dat uw hoofd goed in de hoed of pet  zit.
Zorg dat de hoed Of pet vlak boven uw oren en wenkbrauwen aansluit maar ook dat uw achterhoofd goed in de hoed of pet zit.

Als u lang bent staan middel grote en grote hoeden u het beste, bent u wat kleiner dan zijn kleine en middelgrote hoeden het beste voor u.

Afhankelijk van het gebruiksdoel kiest u voor een materiaal.

Vilt: Warm, waterdicht en mooi materiaal.
Tweed: Warm, vaak waterdicht, sportief
Stro: luchtig, goedkoop
Panama: luchtig, uv-werend, vocht en warmte regulerend en zeer mooi
Katoen linnen: luchtig en praktisch, opvouwbaar.

How to pick the right hat or cap!

LADIES
 
Important attention points when choosing a hat for a party, wedding or church:
 
If the hat has to be worn with certain clothing, it is useful to take this clothing to the (hat) store.
The more you bring with you from the ensemble, the easier it becomes to make a choice.
So, do not forget to also take the shoes, scarf and jewellery with you.
 
Choosing the color:
Officially, one should combine the color of the clothes with the color of the hat and the color of the shoes with the color of the bag or belt.
What also works very well is to do all accessories (shoe bag hat) in a contrasting color.
If you have a multi-colored garment determine which colors are predominant. Then choose 1 of these predominant colors as the color for the hat.
 
Classic color combinations that always work well:
Black & White, Red & Black, Brown & Beige, Navy & Off White, Red & Fuchsia.
 
How to wear a hat.
 
A hat with a crown of normal depth is worn just above the ear and just above the eyebrows.
The hat can be pulled slightly diagonally to the right.
Any addition or edits on hats are also usually added on the right hand side.
Fascinators, discs and cocktail hats are preferably worn on the right hand side.
 
Wearing the hat on the right is not a hard rule, but it is preferred.
Officially, your partner should walk to your left. Wearing your hat on the left prevents your partner from seeing your face.
A classic example of this is George Clooney and his wife during Harry and Meghan's wedding.
 
The taller you are, the easier the choice with hats, a large or small hat is both good.
If you are not very tall, it is better not to choose a hat that is too large, unless the brim at the front of the hat rises.
After all, you don't want to block the rest of those present from seeing your face.
 
Round faces, long hair and wide cheekbones are a plus when choosing a hat.
 
For the selection of utility or leisure hats or caps, see Gentlemen.
 
GENTLEMEN
 
For gentleman it is important to have the head fitting correctly in the hat and/or cap
Make sure that the hat or cap fits just above your ears and eyebrows, but also that the back of your head is properly in the hat or cap.
 
If you are tall, medium and large hats suit you best, if you are a little smaller, then small and medium brim hats are best for you.
 
Depending on the occasion you want to use the hat/cap, you can choose the material.
 
Felt: Warm, waterproof and beautiful material.
Tweed: Warm, often waterproof, sporty
Straw: airy, cheap
Panama: airy, UV-resistant, moisture & heat regulating, very beautiful
Cotton & linen: airy and practical, foldable